Genewa 2014: Toyota Aygo

Aygo 2014-03-10

Toyota Aygo

Aygo 2014-03-04

Premiera: Toyota Aygo

Aygo 2012-04-03

Toyota Aygo 2009

Aygo 2008-12-09

Testy mojeauto.pl: Toyota Aygo

Aygo 2008-09-05

Toyota Aygo

Aygo 2005-11-30

Toyota Aygo

Aygo 2005-10-12